چرخه حسابداری یک فرآیند است که در آن تمامی تراکنش‌های مالی یک سازمان از ابتدای ظهور تا پایان آن به صورت سیستماتیک و منظم ثبت، پردازش و گزارش می‌شود. این فرآیند شامل چند مرحله اصلی است که به طور کلی شامل مراحل زیر می‌شود:

ثبت تراکنشها: این مرحله به ثبت تمامی تراکنش‌های مالی که توسط سازمان انجام می‌شود اختصاص دارد. این تراکنش‌ها ممکن است شامل فروش، خرید، پرداخت حقوق، دریافت درآمد، پرداخت هزینه‌ها و سایر عملیات مالی باشد.

پردازش تراکنش ها: در این مرحله، تراکنش‌های ثبت شده مورد بررسی و پردازش قرار می‌گیرند. این شامل انطباق تراکنش‌ها با استانداردهای حسابداری، تصحیح خطاها، تخصیص به حساب‌های مختلف و ثبت در دفاتر حسابداری مربوطه است.

تهیه صورت های مالی: در این مرحله، اطلاعات مالی ثبت شده در دفاتر حسابداری تجمیع شده و به صورت گزارش‌های مالی مختلف مانند صورت سود و زیان، ترازنامه و گزارش جریان وجوه نقد تهیه می‌شود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این مرحله، صورت‌های مالی تهیه شده تجزیه و تحلیل می‌شوند تا مدیران و سایر صاحبان مصلحت بتوانند عملکرد مالی سازمان را ارزیابی کرده و تصمیمات مدیریتی مناسبی را اتخاذ کنند.

گزارش دهی: در این مرحله، گزارش‌های مالی تهیه شده به سازمان‌های مربوطه، مدیران، سهامداران، مراجع دولتی و سایر مخاطبان خارجی ارائه می‌شود.

این چرخه حسابداری به صورت مداوم ادامه پیدا می‌کند و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات مالی سازمان را فراهم می‌کند. همچنین، این چرخه به مدیران اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مدیریتی مناسب فراهم می‌کند.

ترتیب چرخه حسابداری چیست؟

ترتیب چرخه حسابداری به ترتیب مراحل یا فعالیت‌هایی اشاره دارد که در چرخه حسابداری انجام می‌شود. این ترتیب برای اطمینان از انجام صحیح و موثر چرخه حسابداری و حفظ صحت اطلاعات مالی بسیار مهم است. در زیر ترتیب چرخه حسابداری به شرح زیر است:

ثبت تراکنش ها: این مرحله شامل ثبت تمامی تراکنش های مالی انجام شده در سازمان است. این ثبت ممکن است به صورت دستی یا با استفاده از سیستم های حسابداری رایانه‌ای صورت گیرد.

پردازش تراکنش ها: پس از ثبت تراکنش‌ها، اطلاعات مالی مربوط به آن‌ها باید پردازش شود. این شامل انطباق تراکنش‌ها با استانداردهای حسابداری، تصحیح خطاها، و تخصیص به حساب‌های مختلف می‌شود.

تهیه صورت های مالی: پس از پردازش تراکنش‌ها، اطلاعات مالی تجمیع و به صورت گزارش‌های مالی مانند صورت سود و زیان، ترازنامه و گزارش جریان وجوه نقد تهیه می‌شود.

موسسه حسابداری حساب اندیش ایرانیان
موسسه حسابداری حساب اندیش ایرانیان

تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این مرحله، صورت‌های مالی تهیه شده تجزیه و تحلیل می‌شوند تا عملکرد مالی سازمان ارزیابی شود و تصمیمات مدیریتی مناسبی اتخاذ شود.

گزارش دهی: در این مرحله، گزارش‌های مالی تهیه شده به مخاطبان مختلف ارائه می‌شود، از جمله مدیران، سهامداران، مراجع دولتی و سایر مخاطبان خارجی.

این ترتیب چرخه حسابداری به دقت در ترتیب انجام فعالیت‌ها و مراحل حسابداری توجه دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی تراکنش ها به صورت صحیح، دقیق و مطابق با استانداردهای حسابداری انجام شده است و اطلاعات مالی به درستی گزارش داده می شود.

گردآوری مدارک اصلی چرخه حسابداری

گردآوری مدارک اصلی در چرخه حسابداری به معنای جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به تراکنش‌های مالی است. این مدارک اصلی معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:

سند حسابداری: این اسناد برای ثبت تراکنش‌های مالی استفاده می‌شوند. این شامل فاکتورها، رسیدهای نقدی، فاکتورهای خرید، فاکتورهای فروش، برگه‌های پرداخت و دریافت، اسناد بانکی و سایر اسناد مرتبط با تراکنش‌ها می‌شود.

گواهی ها و مدارک حقوقی: ممکن است برخی از تراکنش‌های مالی نیاز به تایید حقوقی داشته باشند. برای مثال، قراردادها، توافق‌نامه‌ها، تصاویر چک‌ها، و سایر مدارک مربوط به تراکنش‌هایی که به تصویب قانونی نیاز دارند.

سوابق واحدی: این شامل اسنادی مانند فهرست کالاها و خدمات، فهرست مشتریان و تأمین‌کنندگان، و سایر اطلاعات مرتبط با واحدهای مختلف سازمان است.

سند‌های حسابداری مخصوص: برای هر تراکنش ممکن است نیاز به اسنادی خاص باشد که برای ثبت در سیستم حسابداری استفاده می‌شود. مثلاً، برای پرداخت حقوق و دستمزد، فاکتورهای حقوقی و فهرست کارکنان استفاده می‌شود.

سند‌های اندازه گیری و تفسیری: این شامل اسنادی است که برای اندازه‌گیری و تفسیر اطلاعات مالی استفاده می‌شود، مانند برگه‌های کارت‌های معیار، صورت‌های مالی قبلی، و دستورالعمل‌های داخلی سازمان.

گردآوری و نگهداری مدارک اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این مدارک برای ثبت و نگهداری دقیق تراکنش‌های مالی، بررسی‌های داخلی و خارجی، و حفظ اثباتیه مالی سازمان بسیار حیاتی هستند.

تجزیه و تحلیل اسناد حسابداری

تجزیه و تحلیل اسناد حسابداری به فرآیند تجزیه و بررسی دقیق و دسته‌بندی اسناد حسابداری به منظور استخراج اطلاعات مالی مفید و معنادار اشاره دارد. این فرآیند به منظور بهبود فرآیندهای حسابداری، تحلیل عملکرد مالی، شناسایی الگوها و روندها، و ارائه گزارش‌های مدیریتی مفید واستفاده می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد این فرآیند ارائه شده است:

شناسایی اسناد: در این مرحله، اسناد حسابداری مختلف شناسایی و جمع آوری می شوند. این اسناد ممکن است شامل فاکتورها، رسیدهای نقدی، برگه‌های پرداخت و دریافت، فهرست کالاها و خدمات، و دیگر اسناد مالی مربوط به تراکنش های مختلف باشد.

تجزیه و تحلیل اسناد: در این مرحله، اسناد حسابداری با دقت تحلیل و مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شامل بررسی جزئیات هر تراکنش، شناسایی الگوها و روندها، تحلیل مقادیر و اطلاعات مالی، و شناسایی نقاط قوت و ضعف است.

گروه بندی اسناد: پس از تجزیه و تحلیل، اسناد حسابداری معمولاً بر اساس نوع، موضوع، یا دیگر ویژگیهای مشترک گروه بندی می‌شوند. این کمک می کند تا اطلاعات مالی مرتبط گروه بندی و مدیریت بهتری داشته باشند.

ترکیب اطلاعات: در این مرحله، اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده از اسناد حسابداری ترکیب می‌شوند تا گزارش های مدیریتی و تجزیه و تحلیل‌های مالی تولید شود.

تدوین گزارشها: در نهایت، اطلاعات تجزیه و تحلیل شده به صورت گزارش های مدیریتی و گزارش های مالی مناسب تدوین می شوند. این گزارشها معمولاً شامل تجزیه و تحلیل عملکرد مالی، پیش بینی ها، روندها، و سایر اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری مدیران است.

تجزیه و تحلیل اسناد حسابداری ابزاری قدرتمند برای درک عملکرد مالی سازمان و ارائه تصمیمات مدیریتی صحیح واستفاده می‌شود.

دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین

در حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین سه جزء اساسی از سیستم دفاتر نگهداری حسابداری یک شرکت یا سازمان را تشکیل می‌دهند. این دفاتر به ترتیب از کلی به جزئی، اطلاعات مالی را ثبت، طبقه بندی و ذخیره می‌کنند. در زیر توضیحی در مورد هر یک ارائه شده است:

دفتر روزنامه (Journal)

دفتر روزنامه محلی است که تمامی تراکنش‌های مالی به صورت زمانبندی شده و به تفصیل در آن ثبت می‌شوند.
هر تراکنش مالی ابتدا در دفتر روزنامه ثبت می‌شود، با ذکر تاریخ، شرح تراکنش، مبلغ، و حساب‌های معتبر مورد ارتباط.
این دفتر برای ثبت تراکنش‌های مالی روزانه و ایجاد اثباتیه‌های حسابداری استفاده می‌شود.

دفتر کل (Ledger)

دفتر کل محلی است که تمامی تراکنش‌های ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت خلاصه و بر اساس حساب‌ها در آن ثبت می‌شوند.

هر حساب در دفتر کل یک صفحه دارد که تمامی تراکنش‌های مربوط به آن حساب در آن صفحه ثبت می‌شود.
دفتر کل به مدیران و صاحبان سازمان اطلاعات کلی و خلاصه‌ای از تراکنش‌های مالی فراهم می‌کند.

دفتر معین (Subsidiary Ledger)

دفتر معین یک دفتر فرعی است که برای ثبت و جمع‌آوری تراکنش‌های مرتبط با یک حساب خاص استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر یک شرکت حساب معینی برای هر مشتری خود داشته باشد، دفتر معین به ثبت تمامی تراکنش های مالی مربوط به هر مشتری می‌پردازد.

این دفتر به کمک حساب مرکزی (حساب کل) است که به تجمیع اطلاعات و ایجاد خلاصه‌های مالی کلی برای مدیران کمک می‌کند.

به طور خلاصه، دفتر روزنامه برای ثبت تراکنش های مالی روزانه به تفصیل، دفتر کل برای ثبت تراکنش‌ها به صورت خلاصه و بر اساس حساب‌ها، و دفتر معین برای ثبت تراکنش های مرتبط با حساب های خاص به صورت جزئی استفاده می‌شود. این سه دفتر با همکاری و هماهنگی، برای ایجاد اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد برای مدیران و صاحبان سازمان بسیار حیاتی هستند.

مانده گیری از حساب­های کل+بستن حساب­های موقت

مانده گیری از حساب‌های کل و بستن حساب های موقت دو فرآیند مرتبط با پایان دوره حسابداری هستند که در پایان هر دوره مالی انجام می شوند. در زیر توضیحی در مورد هر یک ارائه شده است:

مانده گیری از حساب‌های کل

مانده گیری از حساب‌های کل یک فرآیند است که در پایان دوره حسابداری انجام می‌شود و هدف آن بررسی دقیق مانده‌های حساب‌های کل است.

در این فرآیند، مانده ابتدایی (مانده قبلی) هر حساب کل از دوره قبل با مجموع تراکنش‌های دوره جاری (بدهکاری و بستانکاری) مقایسه می‌شود.

اگر تراز حساب‌های بدهکاری و بستانکاری هر حساب کل برابر باشد، به این معنی است که مانده گیری موفقیت‌آمیز بوده است و حساب کل تعادل دارد.

بستن حساب‌های موقت

حساب‌های موقت شامل حساب‌های درآمد، هزینه، و انتقال سود و زیان مانده‌دار مانند حساب درآمد فروش، هزینه‌های عملیاتی و سایر حساب‌های مرتبط با دوره مالی است.

در پایان دوره حسابداری، این حساب‌های موقت بسته می‌شوند و مانده آن‌ها به حساب سرمایه یا حساب زیان و سود انتقال داده می‌شود.

این فرآیند باعث می‌شود که مانده همه حساب‌های موقت صفر شود و دوره مالی بعدی با حساب‌های تمیز شروع شود.
به طور کلی، مانده گیری از حساب‌های کل به بررسی دقیق مانده‌های حساب‌های کل در پایان دوره حسابداری می‌پردازد، در حالی که بستن حساب‌های موقت به بستن حساب‌های موقتی که برای ثبت درآمد، هزینه و سود و زیان مورد استفاده بوده‌اند و انتقال مانده آنها به حساب‌های دائمی می‌پردازد.

تراز اختتامیه+بستن حساب­های دائم

تراز اختتامیه و بستن حساب‌های دائمی دو مرحله مهم در پایان دوره حسابداری هستند که برای آماده‌سازی سوابق مالی و آغاز دوره جدید استفاده می‌شوند. در زیر توضیحاتی درباره هر یک ارائه شده است:

تراز اختتامیه (Closing Balance Sheet)

تراز اختتامیه یک گزارش مالی است که در پایان دوره حسابداری تهیه می‌شود و شامل مانده حساب‌های دائمی (حساب کل) در آخرین روز از دوره حسابداری است.

این گزارش معمولاً شامل دو بخش اصلی است: دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه‌ها.

در تراز اختتامیه، مانده حساب‌های دائمی بر اساس نوع آن‌ها در دسته‌بندی‌های مناسب (مانده بدهی یا بستانکاری) قرار می‌گیرند.

بستن حساب‌های دائمی (Closing Permanent Accounts)

در پایان دوره حسابداری، حساب‌های دائمی (یا حساب‌های کل) بسته می‌شوند و مانده آن‌ها به تراز اختتامیه منتقل می‌شود.
این فرآیند برای تمیز کردن حساب‌ها و آماده‌ سازی آنها برای دوره حسابداری جدید استفاده میشود.
حسابهای دائمی شامل حساب‌های دارایی، بدهی، سرمایه، و سود و زیان است.

با بستن حسابهای دائمی و انتقال مانده آنها به تراز اختتامیه، دوره حسابداری جاری به پایان می‌رسد و دوره حسابداری جدید در شرکت حسابداری در تهران آغاز می‌شود. این فرآیند اساسی است زیرا اطمینان حاصل می شود که ترازنامه نهایی دوره مالی دقیق و کامل است و اطلاعات مالی مناسبی برای مدیران و مخاطبان خارجی فراهم می‌آید.

افتتاح حساب های دائم در سال مالی بعد

افتتاح حساب های دائم در سال مالی بعد امری مهم است که در ابتدای دوره حسابداری جدید صورت می‌گیرد. این فرآیند به ایجاد حساب‌های جدید برای رصد و ثبت تراکنش های مالی جدید در دوره مالی جدید اشاره دارد. در زیر توضیحاتی درباره این فرآیند ارائه شده است:

تجزیه و تحلیل نیازهای حسابداری

قبل از افتتاح حساب‌های دائم در سال مالی جدید، نیاز است که نیازهای حسابداری سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
در این مرحله، نقاط ضعف و نیازهای جدید برای ثبت تراکنش‌های مالی مشخص می‌شوند.

طراحی حسابهای جدید

بر اساس تجزیه و تحلیل نیازهای حسابداری، حساب های جدیدی طراحی می‌شوند که بتوان تراکنش‌های مالی جدید را به صورت موثر و دقیق در آنها ثبت کرد.

این حساب‌ها باید با استانداردهای حسابداری مطابقت داشته باشند و سازمان را قادر به رصد و تجزیه و تحلیل صحیح عملکرد مالی کنند.

ثبت حسابهای جدید

پس از طراحی حساب‌های جدید، آنها در سیستم حسابداری سازمان ثبت می‌شوند.
اطلاعاتی مانند نام حساب، کد حساب، و نوع حساب مشخص می‌شود و در سیستم ثبت می‌شود.

آموزش و آگاهی کارکنان

پس از افتتاح حساب‌های جدید، کارکنان باید به طور کامل با آنها آشنا شوند.
آموزشهای مربوط به استفاده از حساب‌های جدید و نحوه ثبت تراکنش‌های مربوط در آنها برگزار می‌شود.

رصد و نظارت مستمر

پس از افتتاح حساب‌های دائم، نیاز است که رصد و نظارت مستمر بر عملکرد و استفاده از این حساب‌ها انجام شود.
این اطمینان را به سازمان می‌دهد که حساب‌های جدید به درستی استفاده می‌شوند و تراکنش‌های مالی به صورت صحیح ثبت می‌شوند.

افتتاح حساب‌های دائم در سال مالی بعد از انجام مراحل فوق، به سازمان امکان می دهد تا تراکنش‌های مالی جدید خود را با دقت و دقت ثبت کند و از اطلاعات مالی دقیق و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیری استفاده کند.

جمع بندی

در این گفتگو، ما در مورد مفاهیم و فرآیندهای مختلف حسابداری صحبت کردیم. این شامل مواردی مانند سند حسابداری، تاریخ سند، شماره سند، حساب‌های مرتبط، آرتیکل سند، جمع سند، پیوست، تنخواه و تنخواه گردان حسابداری، چرخه حسابداری، ترتیب چرخه حسابداری، گردآوری مدارک اصلی چرخه حسابداری، تجزیه و تحلیل اسناد حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، مانده گیری از حساب‌های کل، بستن حساب‌های موقت، تراز اختتامیه، و افتتاح حساب‌های دائم در سال مالی بعد بود.

این مفاهیم و فرآیندها همگی بخشی از سیستم حسابداری یک سازمان هستند که برای ثبت، رصد، و گزارش دقیق و صحیح اطلاعات مالی استفاده می‌شوند. با دانستن و درک این مفاهیم، سازمان‌ها قادر خواهند بود تا اطلاعات مالی خود را بهبود دهند، تصمیم‌گیری‌های بهتری بر اساس این اطلاعات انجام دهند، و به بهبود عملکرد و مدیریت کسب و کار خود بپردازند.

نویسنده پست: vida

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *